Във всеки нов проект влагаме сърце и желание

„Алфасист инженеринг“ ООД  е строителна фирма, създадена през2007 г. в Монтана.

Специализирана е в областта на строителството и продажбата на жилищни и не жилищни обекти, а също така и в строително-ремонтни работи. На по-късен етап компанията започва и дейности по изграждане на инфраструктурни и обекти. Дружеството се ръководи и представлява от двама управители – Кирил Рапонски и Веселка Николова, фирмата е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и притежава сертификати за регистрирана система за управление в съответствие с международни те стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007 и SA 8000:2008.

Фирмата е носител на Бронзова награда в Първа група „Строежи от високото строителство“, раздел „Средни строители“

Фирмата извършва следните услуги:

Услуги с багер.

Разполагаме със следните багери:

Багери JCB 3CX – 7,5 тона с инвентар:

 • Хидравличен чук
 • Кофа – 40 см.
 • Кофа – 60 см.
 • Дъска за почистване на сняг

Багери JCB JS160W – 17 тона с инвентар:

 • Хидравличен чук
 • Кофа – 80см.
 • Кофа – 100 см.
 • Кофа – 125см.
 • Кофа – 135 см.
 • Дъска за почистване на сняг

Багер САТ 315 колесен – 16 тона

Багер САТ 325 CL верижен – 30 тона

Мини челен товарач /Бобкат/

Услуги с валяк.

 1. Валяк с Бандаж – 100 см. – 1.5 т.
 2. Валяк с Бандаж – 100 см. – 2.5 т.
 3. Валяк – 16 т.
 4. Пневмоколесен валяк

Контакти:
Тел: 0885 653 666,  0885 334 047