Във всеки нов проект влагаме сърце и желание

За нас

Интервю на Мартин Славчeв по случай присъждането на фирма „Алфасист Иженеринг“ ООД на Бронзова награда в Първа група „Строежи от високото строителство“, раздел „Средни строители“

Г-Жо Николова, каква е оценката за наградата, която получихте по време на официалното честване Деня на строителя?

Наградата, която получихме, е неочаквана за нас. Бяхме приятно изненадани, защото тя е оценка за упорития труд, стремежа към качествено изпълнение на нашите проекти, професионализма на всички колеги и доверието на партньорите и клиентите ни.

Разкажете за първите стъпки при стартирането на компанията.

В началото „Алфасист инженеринг“ ООД започва дейността си със строителството на Жилищна сграда с подземен паркинг и търговски обекти. Постепенно зданията стават три с общо РЗП около 12 хил. м2.

През 2010 г. „Алфасист инженеринг“ ООД построява и стопанисва базар „Милениум“ с 40 магазина за търговия 6 центъра на Монтана. Постепенно започва активно строителство и на редица инфраструктурни обекти на територията на града.

В последните години имаше кризисни моменти за бранша, но качественото изпълнение и адекватното предлагане дадоха добри резултати.

Строеж на къща Къща построена от „Алфасист Иженеринг“ ООД

Жилищна сграда Базар Милениум - Монтана

Представете най-интересните обекти, върху които сте работили.

Всеки един обект е индивидуален за нас. Но най-интересни са големите инфраструктурни строежи.

Някои от проектите, изпъл­нявани от „Алфасит инженеринг“ ООД през годините, са:

  1. „Подобряване на парк „Слънчева градина“ в Монтана“.
  2. „Благоустрояване на УПИ XIV в кв. 310, Монтана“
  3. „Благоустрояване на ул. „Йоан Рилски“ от ул. „3. Стоянов“ до ул. „Г. Д. Павлов-Павлето“ в кв. 310, Монтана“.
  4. „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на Монтана“.
  5. „Реконструкция на съществуващ канал на Опитното поле – Монтана“.

Парк в Монтана строен от  „Алфасист инженеринг“ ООД Слънчевата градина

Имате ли любими обекти?

Не мога да кажа кои са любимите ни обекти, тъй като във всеки нов проект влагаме сърце и Желание.

Кое за Вас е предизвикателство в професията?

Предизвикателството в строителния бранш е да останеш на пазара. Българският сектор изпитва много трудности и кризи. За нас е приоритет консолидирането в бранша и доброто съотношение цена -качество. Поради тази причина инициирахме обединяването на няколко фирми от Монтана в клъстер, който да предлага взаимно допълващи се продукти и услуги в сферата на строителството – от добив и производство на строителни материали, проектиране и инженеринг до самото изпълнение и продажба на обектите. По този начин осигуряваме цялостен и затворен цикъл за предлагане на услугите ни. Искаме клиентите и контрагентите да ни приемат като пример за добра практика.